Dress

 

راهنمایی اندازه گیری سایز لباس کودک

 

شما می دانید که رشد کودکان سریع است به طوری که کودکتان را در آغوش گرفته اید و در یک لحظه می بینید که 10 سانتی متر رشد کرده است. این رشد سریع ، والدین را دچار اشتباه در انتخاب سایز درست لباس برای نوزاد خود کرده و اساسا مادران در زمان پوشیدن لباس به کودکشان آنچه مشاهده می کنند این است که لباس هنوز پوشیده نشده، برای آنها کوچک شده است.

ما در این خصوص راهنمایی اندازه گیری سایز لباس کودکان را نشان می دهیم .

برای اندازه گیری باید قد کودک بدون کفش ، دور قفسه سینه ، دورکمر ، دور باسن را اندازه گیری کنید .

بنابراین ما با مشاوره اندازه به شما کمک می کنیم در یک لحظه اندازه لباس مناسب را برای کودکتان پیدا کنید .

 

 

howtodresssize